Handelsbetingelser hos Minitopolis

Handelsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer både i butik og webshop og digitale ydelser på minitopolis.dk. Siden ejes og drives af:

Generelle oplysninger

Minitopolis
Gåseagervej 14
8250 Egå
CVR nr.: 42677663
Email: kontakt@minitopolis.dk

Fysiske butik i Egå

Dette er generel information om vores fysiske butik i Egå.

Betalingsformer

I butikken tager vi imod Dankort, VISA, MasterCard eller MobilePay. Vi tager også imod kontanter, men vi ønsker helst at tage imod betaling digitalt.

Gratis parkering

Der er gratis parkering på Gåseagervej. Du må kun kortvarigt af- og pålæsse fra din bil i baggården, ellers er det forbudt at parkere i baggården.

Café

Du må ikke medbringe egne drikkevarer eller mad i butikken, dog med undtagelse af mad og drikke til din baby. Mad må kun indtages i butikkens caféområde, men du må medbringe drikkevarer i legerummene.

Legerummene

Det er gratis at benytte legerummene. Både voksne og børn bedes om at tage deres sko af, når de opholder sig i legerummene. Der er garderobe til både sko og overtøj. Hvis sko eller overtøj skulle blive væk, tager Minitopolis ikke ansvaret for dette.
Legerummene er for alle aldre og derfor skal vi tage hensyn til hinanden. Personalet hos Minitopolis kan til enhver tid stoppe en leg, hvis vi mener, den er for voldsom eller til gene overfor andre. Vi ønsker samtidig, at I tager hensyn til samtlige af legerummenes interiør. Hvis vi i Minitopolis mener, der bliver forvoldt skade på noget, bliver vedkommende bedt om at erstatte denne ting.

Tilgængelighed

Minitopolis er placeret i kælderlokaler som tilgås via trapper. Der er ingen rampe, dog gelændere til dårligt gående. Hvis man ønsker at medbringe kørestol, barnevogn eller andet, så kontakt personalet, som kan hjælpe.

Vilkår for køb af varer hos Minitopolis

Betaling

For at sikre en sikker håndtering af betalinger, samarbejder vi med Zettle. Køb i butikken kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Kontant, MobilePay, Visa/Dankort, MasterCard, JCB, Maestro, Google Pay & Apple Pay.

Fortrydelsesret og reklamation

Du har 14 dages fortrydelsesret på leje af en periode fra den dag du foretager købet. Fortrydelsesretten skal dog senest foretages 14 dage inden perioden starter. Hvis din periode starter indenfor 14 dage fra booking af perioden, accepterer du derfor, at fortrydelsesretten bortfalder. Ved benyttelse af fortrydelsesretten skal du kontakte os pr. mail: kontakt@minitopolis.dk. Der er ingen fortrydelsesret på køb af kommissionsvarer. De købes som beset og der kan ikke reklameres over disse.

Vilkår for salg af varer hos Minitopolis

Når du laver en booking hos Minitopolis, accepterer du samtidig alle vores betingelser og politikker.

Betaling

For at sikre en sikker håndtering af betalinger, samarbejder vi med Stripe. Ved booking af en periode på minitopolis.dk kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Visa/Dankort, MasterCard, JCB, Maestro, Google Pay & Apple Pay.

Pris og kommission

Periode leje er efter gældende prisliste på hjemmesiden inklusiv moms, hvor den gældende provision også fremgår. Periode leje betales ved booking, mens provision automatisk fratrækkes opgørelsen inden fortjenesten udbetales til dig. Forudsat at du sælger dine private ting og ikke driver det som en forretning, betaler du ikke moms og skat af dit salg.

Fortrydelsesret og reklamation

Du har 14 dages fortrydelsesret på leje af en periode fra den dag du foretager købet. Fortrydelsesretten skal dog senest foretages 14 dage inden perioden starter. Hvis din periode starter indenfor 14 dage fra booking af perioden, accepterer du derfor, at fortrydelsesretten bortfalder. Ved benyttelse af fortrydelsesretten skal du kontakte os skriftlig pr. mail: kontakt@minitopolis.dk.

Erhverv

Hvis du driver erhverv via Minitopolis, er selskabet selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til SKAT.

Booking koncepter

Minitopolis tilbyder 3 koncepter: Nemt, Nemmere og Nemmest. For alle koncepter gælder en begrænsning af varer. Denne dikteres af det produktvalg man laver ved booking.

Nemt

Ved Nemt konceptet står kunden selv for at prissætte og klargøre sine ting (sætte labels på samt sætte på bøjle mm.). Minitoplis står for at sætte varer ud i butikken og løbende fylde op samt sikre nedtagning, hvorefter kunden skal hente de varer som ikke er solgt, medmindre man har valgt donation.

Nemmere

Ved Nemmere konceptet skal kunden aflevere sine varer, hvorefter Minitopolis står for prissætning, opsætning, opfyldning og nedtagning. Kunden har dog mulighed for at redigere priser hertil har kunden ansvaret for at hente de varer som ikke er solgt, medmindre man har valgt donation. Bemærk, at der er krav til varernes kvalitet samt måden hvorpå disse afleveres, se uddybning under afsnittet “Periode”.

Nemmest

Ved Nemmest konceptet afhenter Minitopolis varer hos kunden mod betaling, og står endvidere også for prissætning, opsætning, opfyldning og nedtagning. Kunden har dog mulighed for at redigere priser hertil har kunden ansvaret for at hente de varer som ikke er solgt, medmindre man har valgt donation. Bemærk, at der er krav til varernes kvalitet samt måden hvorpå disse afleveres, se uddybning under afsnittet “Periode”.

Krav til varer

Følgende varer er ikke tilladt at sælge uagtet koncept: Kopivarer, beskidte, uhygiejniske, ildelugtende og varer med huller/defekter/mangler. Det er Minitopolis der vurderer dette. Vi forbeholder os ligeledes ret til at fjerne varer, hvis vi af anden årsag finder dem i for ringe stand til salg i butikken.
I forhold til Nemt, så forholder vi os til følgende kvalitetstjek:
 1. Varer kommer KUN ud i butikken, som er i god stand (så INGEN huller, pletter, i stykker, forvasket eller mangler dele).
 2. Alle mærker kommer ud i butikken, hvis standen er godkendt.
Med hensyn til Nemmere/Nemmest stilles der også nogle kvalitetskrav. Vi forholder os til et såkaldt standard- og kvalitetstjek.
 1. Der sorteres efter og prissættes primært medium og high-end tøj.
 2. Der prissættes en lille andel low-end tøjvarer, hvis standen er god (med print og/eller figurer samt udklædning).
 3. Der kan indleveres maks 100 ting per periode (heraf maks 80 stk. tøj).
Så husk at sortere godt hjemmefra uanset hvilket koncept du har!

Booking perioden

Indlevering/Afhentning

Ved Nemt skal man have oprettet, indleveret og klargjort sine varer en uge inden ens periode starter. Perioden er altid 8 uger, dog vil prisen variere alt efter hvor mange varer man ønsker at sælge i perioden. Man kan ikke sælge flere varer end det maksimum som er angivet, dog er det muligt løbende at registrere nye varer og fylde op, hvis man har ledig kapacitet.
Ved Nemmere skal man indlevere sine varer 3 uger før ens periode starter. Ved manglende indlevering vil man blive opkrævet et gebyr, og ens periode vil blive sat på pause. Såfremt man har sæsonvarer, kan disse indleveres tidligere, hvis dette er afstemt med Minitopolis. Hvis man ikke indleverer i den aftalte uge, pålægges man et gebyr og ens periode sættes på pause. Man har herefter 14 dage til at kontakte Minitopolis og aftale dato for ny indlevering. Såfremt dette ikke sker, vil perioden blive annulleret og eventuel betaling af perioden vil være tabt.
Ved Nemmest afhenter Minitopolis dine varer senest 3 uger før ens periode starter. Minitopolis kontakter kunden per mail i forhold til at aftale tidspunkt for afhentning. Såfremt man har sæsonvarer, kan disse indleveres tidligere af kunden selv, hvis dette er afstemt med Minitopolis. I tilfælde af, er det kundens eget ansvar at indlevere varer i den aftalte uge. Hvis man ikke indleverer i den aftalte uge, pålægges man et gebyr og ens periode sættes på pause. Man har herefter 14 dage til at kontakte Minitopolis og aftale dato for ny indlevering. Såfremt dette ikke sker, vil perioden blive annulleret og eventuel betaling af perioden vil være tabt.

Produkt oprettelse og redigering

For Nemt koncepterne, så har vi gjort produktoprettelse mulig i Mit Minitopolis, hvor man kan følgende:
 1. Oprette og redigere sine produkter
 2. Duplikere sine produkter for at gøre det lettere og hurtigere at oprette produkter som ligner hinanden
 3. Anvende vores “pris hjælperen” baseret på solgte varer i butikken.
Da brugere ikke har mulighed for at oprette nye kategorier, størrelser, farver eller mærker, så vil den altid foreslå en valgmulighed i søgefeltet der hedder “Andet”/”Ukendt”, hvor man så i den korte beskrivelse kan angive den valgmulighed, hvor vi så kan oprette det og tilrette produktet info.
For Nemmere & Nemmest så kan produktoprettelsen også tilgås med det formål at kunne redigere priser og minimumspriser på evt. de lidt dyrere varer.

Sortering

Ved alle koncepter vil varerne blive gennemgået ift. vores krav, hvilket er beskrevet længere oppe. Hvis nogle varer ikke godkendes, så vil kunden blive gjort opmærksom på dette, og vil skulle hente disse varer, da det ikke vil blive opbevaret. Afhentes varer ikke til aftalt tid, vil disse blive doneret.

Prissætning

Ved Nemt skal man selv registrere og prissætte varer. Dette gøres i ”Mit Minitopolis”, som kan tilgås på Minitopolis.dk fra både PC, tablet eller mobil. Varer registreres med udførlig varebeskrivelse, indeholdende kategori, mærke, størrelse og pris. Varebeskrivelsen er vigtig for at kunne undgå bedrageri med ombytning af prismærker. Varebeskrivelsen er også en hjælp for dig, så du præcis ved, hvad du har solgt på “Mit Minitopolis”. Print af prismærker sker ved henvendelse til personalet. Prismærket er unikt for den enkelte vare, og du sørger selv for ved booking af Nemt konceptet, at alle dine varer er rigtig mærket.
Ved Nemmere og Nemmest har man mulighed for at redigere priser i ”Mit Minitopolis”, dog vil priser blive låst i ugen op til at varerne sættes ud i butikken.

Opsætning

Ved Nemt konceptet skal du, ugen inden din periode starter, komme ned i butikken og opsætte dine varer. Du får udleveret prismærker ved disken, mens du kan finde farvekodebrik, bøjler (du skal benytte Minitopolis bøjler) og alarmer (du må kun benytte alarmer til ting med en værdi fra 100 kr).
Tøj sættes på bøjle med prismærker og sættes på et tøjstativ. Andre ting prissættes og sættes i kasser. Tøjstativ og kasser findes i arbejdsområdet.
Følgende forholdsregler anbefales:
 1. Alarmen monteres i tøjet i en syning, knaphul eller en lomme. Sæt den ikke i prismærket, et vaskemærke eller en strop, da alarmen heraf nemt kan falde af.
 2. Fastgør kabler eller løsdele, der hører til varen, med tape eller strips.
 3. Ved Nemmere og Nemmest står Minitopolis for opsætning af varer.

Opfyldning

Ved Nemt har du mulighed for løbende at komme ned og aflevere nye ting samt tilføje nye varer på “Mit Minitopolis” under hele din periode, såfremt man har ledig kapacitet. Processen for prissætning og opsætning er uændret.
Det er ikke muligt at komme med varer løbende ved Nemmere og Nemmest. Ønsker man at tilføje varer, bedes man kontakte Minitopolis.
Bemærk, at det ikke er sikkert at alle ens varer vil være i butikken, da der kan mangle plads i forhold til udvalgte størrelser. Dog vil der løbende blive fyldt op i takt med at der bliver plads i butikken.

Forlængelse af periode

Det er muligt at forlænge sin periode, hvilket gøres ved at kontakte Minitopolis. Betaling for forlængelse modregnes i kundens fortjeneste.

Nedtagning

Ved afslutningen af perioden, nedpakkes alle de varer som ikke er blevet solgt af Minitopolis, hvilket er gældende for alle koncepter.
Det kan forekomme, at nogle ting ikke er til at finde. Vi henviser til at man selv tager et kig i butikken og gennemser vores stativ med “lost and found”. Såfremt tingene dukker op på et senere tidspunkt, så vil vi kontakte dig, og finde en løsning på, hvordan du får den/dem igen. Minitopolis kan ikke gøres ansvarlig for bortkomne ting.

Afhentning

Ved alle koncepter skal man hente sine ikke solgte varer ugen efter ens periode er afsluttet, medmindre man har valgt at donere sine ting. Man angiver i Mit Minitopolis hvorvidt man ønsker at donere, ellers vil dette blive anset, at kunden ønsker at afhente. Hvis man ikke afhenter tilbageværende varer til tiden, så tilskrives man et gebyr og får en varsling om, at man har en ekstra uge. Afhenter man ikke sine ting inden for varslingen, vil de blive doneret.

Reklame

Visitkort, brochurer og anden reklame/markedsføring vil blive fjernet, hvis der ikke er en aftale med Minitopolis omkring dette.

Varesikring

Hos Minitopolis gør vi alt for at sikre dine varer bedst muligt. Vi har alarmsikring, opmærksomt personale og forskellige alarmtyper til rådighed, så vi kan sikre dine varer bedst muligt.

Tyveri / Hærværk

Minitopolis anmelder butikstyveri samt ombytning af prismærker til politiet. Ombytning af prismærker kategoriseres som bedrageri. Minitopolis kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer. Derfor er Minitopolis ikke erstatningspligtig ved tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, uheld, storm-, brand- eller vandskade.
Vi kan ikke få lov til at forsikre privatpersoners ejendele. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din indboforsikring – kontakt dit forsikringsselskab for mere information. Vær dog opmærksom på, at de fleste har en selvrisiko.

Returnering af købte vare

I tilfælde af at en vare returneres af køber grundet skjult fejl/mangel modregnes beløb i kundens salg.

Salg & udbetaling

Efter endt booking udbetaler Minitopolis din fortjeneste fratrukket kommission. Udbetalingen sker helt automatisk, og vil være tilgængelig på din konto den første hverdag i måneden efter din periode er slut. Der kan gå op til 1-2 bankdage før pengene er på din konto.
Bemærk, at booking først er slut, når man har afhentet de varer som ikke er blevet solgt eller de er blevet doneret.

Kontooplysninger

I Mit Minitopolis under “Indstillinger” menuen angive sine kontooplysninger, så vi kan udbetale gevinsten.
Det er altafgørende, at dit reg nr. og kontonr. er indtastet korrekt. Hvis man 3 måneder efter endt periode ikke har indtastet sine kontooplysninger, bortfalder kravet i forhold til at få udbetalt sin fortjeneste.

Helligdage

Da Minitopolis er en detailbutik, er vi omfattet af lukkeloven. Vi er derfor nødsaget til at holde lukket på helligdage. Hvis din periode går ind over en helligdag, kommer perioden ikke til at blive forlænget med en til flere ekstra dage.

Force Majeure

Hvis Minitopolis ikke kan levere eller holde åbent som følge af force majeure, dvs. hvis vi eller vores samarbejdspartnere udsættes for f.eks. krig, krigslignende begivenheder, revolution, oprør, regeringsindgreb, strejke, lockout, blokade, naturkatastrofe, brand, transportforstyrrelser, leveringsforbud eller lignende, er Minitopolis fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser over for kunderne i op til ti måneder, og efter denne periode har begge parter ret til at ophæve aftalen uden at skulle betale erstatning.

Vilkår for Events hos Minitopolis

Billetsalget

Alt salg til alle vores events foregår online på vores hjemmeside.
Når du køber billetter hos Minitopolis kan du benytte af følgende betalingsformer:
 1. MobilePay
 2. Dankort / VISA-Dankort
 3. VISA, VISA Electron
 4. Mastercard, Meastro
 5. AMEX
Efter købet vil du modtage en ordrebekræftelse med et ordrenummer, som skal oplyses med navn for at give adgang til arrangementet.

Billetter

En billet giver adgang for én person til det arrangement, som billetten er købt til. Datoen og tidspunktet for arrangementet fremgår af billetten og salgsprocessen.
Billetter må ikke videresælges til en højere pris end billettens oprindelige pris, jf. lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer § 1. Billetter må desuden ikke uden vores tilladelse udbydes i konkurrencer, sælges eller på anden måde overdrages i forbindelse med kommerciel virksomhed.
Billetter må ikke kopieres eller på anden vis anvendes flere gange. Minitopolis påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der ikke er købt gennem vores billetsystem.

Køb og levering

Du betaler for dine køb umiddelbart ved bestillingen. Dit køb er bindende, når vi har modtaget og registreret betalingen.
Hvis du ikke har modtaget en kvitteringsmail indenfor 24 timer efter du har foretaget købet, skal du kontakte os. Inden du kontakter os, beder vi dig undersøge, om kvitteringsmailen eller dine billetter er i din spam indbakke.
Når du modtager dine billetter, opfordrer vi dig til at kontrollere, at billetterne indeholder de korrekte oplysninger. Hvis oplysningerne ikke stemmer overens med det købte, skal du kontakte os.
Købelovens regler vedrørende mangler finder anvendelse på de køb, du foretager hos os.

Annullering af billetter

Vi forbeholder os retten til at annullere udstedte billet, hvis billetten er udstedt som følge af en fejl eller billetten senere er blevet ugyldig f.eks. som følge af aflysning af arrangement eller erstatning af bortkommet billet.
Hvis du har købt din billet online, vil pengene automatisk blive refunderet til det betalingskort, som du har benyttet ved købet.

Fortrydelse og refundering

Når du køber billet til et af vores events hos www.minitopolis.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå ønsker refundering.
Hvis eventet foregår indenfor de 14 dages fortrydelsesret, så bortfalder fortrydelsesretten når eventet er blevet afholdt.
Vi bestræber os på at refundere din betaling inden for en uge.

Ændringer af arrangementer

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af vores arrangementer, uden at ændringerne udgør misligholdelse af vores forpligtelser, mangler ved arrangementet eller aflysning af arrangementet. Vi er ikke forpligtet til at orientere dig om ændringer af et arrangement inden arrangementets start, og ændringer kan foretages helt indtil starten eller i visse tilfælde under arrangementet.
I de tilfælde, hvor vi bliver nødt til at ændre datoen eller tidspunktet for et arrangement, sender vi dig en mail omkring det til dig.

Aflysning af arrangementer

I tilfælde af, at vi eller en ekstern arrangør ikke kan gennemføre et arrangement, vil arrangementet blive aflyst. Aflysninger kan efter omstændighederne ske helt op til arrangementsstart. Aflysninger kan f.eks. forekomme pga. sygdom eller tekniske problemstillinger.
Ved aflysning af et arrangement, som vi har arrangeret, refunderer vi billetprisen til dig.

Kommunikation og information

Vi vil gøre vores bedste for at kontakte dig og informere dig om eventuelle ændringer og aflysninger. Der kan dog være situationer, hvor vi ikke kan få kontakt til alle gæsterne til et arrangement. Da du selv er ansvarlig for at holde dig informeret om tidspunktet for et arrangement eller om arrangementet er blevet aflyst, anbefaler vi, at du besøger arrangementets side på vores hjemmeside løbende og på dagen for arrangementet.

Ansvarsbegrænsninger

Vi påtager os ikke ansvaret for det indirekte tab, som du måtte have i forbindelse med, at vi ændrer datoen eller tidspunktet for et arrangement eller i forbindelse med, at et arrangement aflyses. Vi er derfor ikke ansvarlige for f.eks. de udgifter til rejse eller ophold, som du måtte have afholdt i forbindelse med arrangementet.
Vi tager forbehold for, at der kan være fejl i oplysninger vedrørende vores arrangementer i vores trykte programmer og på vores hjemmeside, ligesom arrangementer kan være udsolgt, uden at dette fremgår af vores hjemmeside.